Välkommen till Halmstads Kammarmusikförening!

Halmstads Kammarmusikförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för kammarmusik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland.
Kammarmusikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.
Vi finns även på facebook/hkfmusic där bilder och eventuell video från konserter kommer att finnas.
 
   2017 anordnar vi åtta konserter, normalt på onsdagar. Speldatum klara hittills: 8/2. 15/3, 5/4, 10/5, 30/8, 1/10, 18/10
   och 15/11. Översiktsplan finns här: Vårsäsong 2017 s 1 o 4 samt s 2 o 3. Höstsäsong 2017 s2 o 3 samt s 1 o 4.
   Närmare uppgifter om dessa kommer senare att finnas under länken Konserter.
   Medlemmar i Kammarmusikföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert   
   (via vanlig post eller e-post). 
   VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER ETT GOTT MUSIKÅR 2017!   VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER!
 
Konserterna arrangeras med stöd av:
  • Halmstads Kulturnämnd   
  • Region Halland (Musik i Halland)         
  • Statens kulturråd.