Välkommen till Halmstads Kammarmusikförening!

Halmstads Kammarmusikförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för kammarmusik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland.
Kammarmusikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.
 
   2016 anordnar vi åtta konserter, alltid på onsdagar.
   Närmare uppgifter om dessa kommer senare att finnas under länken Konserter.
   Medlemmar i Kammarmusikföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert   
   (via vanlig post eller e-post). 
   VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER ETT GOTT MUSIKÅR 2016!   VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER!
 
Konserterna arrangeras med stöd av:
  • Halmstads Kulturnämnd   
  • Region Halland (Musik i Halland)         
  • Statens kulturråd.