Biljetter

Biljetter icke-medlem 150 kr
Medlemmar i HKF  100 kr

Ungdomar under 20 år

Gratis! 
Biljetter köps i kassan vid ingången till konserten. Vi har ej förköp men undantag kan förekomma.
Undantagsvis kan det bli nödvändigt med förhöjda biljettpriser vid större evenemang.