Höör Barock, stråkensemble och Jaques Werup, poesi

Höör Barock      stråkensemble
Jaques Werup        poesi

Denna konsert har fri entré!

För mer info klicka här: Rundbrev 6 2016 

Ett samarrangemang med Musikfestivalen i Martin luthers kyrka, mer info om festivalen här!


                    
foto: Stephanie Abrahamsson                                      foto: Björn Holgersson

 

Tillbaka till Konserter!