Konsertlokaler

Våra konserter äger mestadels rum på nya Kulturskolan Najaden (fd Hallandsposten).

Några evenemang kommer att genomföras på Nissanscenen i Stadsbiblioteket.

I september samverkar vi med Musikfestivalen i Martin Luthers Kyrka och har då en konsert där.

På senare år har vi också genomfört konserter på Halmstad slott.

 

Martin Luthers kyrka

Östra Lyckan 5, Halmstad.

 

Östra Lyckan är förbindelsegata mellan de större stråken Lahomsvägen och Wrangelsgatan vid södra infarten till Halmstad.

Martin Luthers kyrka är en markant byggnad, utförd i metall.

Klicka på kartan för att se en större kartbild!

 


 

 

Nissanscenen i Halmstad stadsbibliotek

Axel Olssons gata 1: Nissanscenen är en portabel scen som sätts upp vid evenemang och är belägen längst in mot Nissan på entréplan.

 

   

 

 

Kultuskolan Najaden, konsertsalen

Fiskaregatan 21 (fd Hallandsposten)

 

    

 

 

Halmstad slott