Medlemskap

Den som vill stödja musiklivet i Halmstad kan bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr per kalenderår på föreningens

bankgirokonto 5117-1890


Glöm ej att skriva namn, adress och telefonnummer på inbetalningstalongen eller i meddelandefältet om du betalar via internet! Betala ej medlemsskapet med swish.

Medlemmar får utförlig information cirka två veckor före varje enskild konsert och har rabatt på inträdet vid konserterna (betalar endast 150 kr i stället för 200 kr).

Medlemmar har naturligtvis inflytande på föreningens verksamhet och kan vid årsmötet i mars månad påverka styrelsens sammansättning.