Medlemskap

Den som vill stödja musiklivet i Halmstad kan bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr per kalenderår på föreningens

bankgirokonto 5117-1890.

Glöm ej att skriva namn, adress och telefonnummer på inbetalningstalongen eller i meddelandefältet om du betalar via internet!

Medlemmar får utförlig information cirka två veckor före varje enskild konsert och har rabatt på inträdet vid konserterna (betalar endast 150 kr i stället för 200 kr).

Medlemmar har naturligtvis inflytande på föreningens verksamhet och kan vid årsmöte i mars månad påverka styrelsens sammansättning.