Medlemskap

Den som vill stödja musiklivet i Halmstad kan bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr per kalenderår på föreningens

bankgirokonto 5117-1890


Glöm ej att skriva namn och mejladress på inbetalningstalongen eller i meddelandefältet om du betalar via internet! 

Har du inte tillgång till dator/smartphone ange då namn, adress och telefonnummer.

Obs! Betala ej medlemsskapet med swish.

Medlemmar får utförlig information cirka två veckor före varje enskild konsert och har 50 kr rabatt på inträdet vid konserterna.

Medlemmar har naturligtvis inflytande på föreningens verksamhet och kan vid årsmötet i mars månad påverka styrelsens sammansättning.