Styrelse/kontakt

Vill du komma i kontakt med Halmstads Kammarmusikförening?

E-post för de flesta ärenden: Torbjörn Jansson 

Vanlig post och telefon: Mats Reuter eller Torbjörn Jansson

 

 

   

Mats Reuter, ordförande

Tåstarps ängaväg  45

266 92  MUNKA-LJUNGBY

0431-285 07

e-post: ordforande@halmstadkammarmusik.se

   

Torbjörn Jansson, sekreterare

Spånstad 836

313 95 ÅLED

035-391 40

e-post: sekreterare@halmstadkammarmusik.se

   
 

 

 

 

 

Anna Karin Lindberg, ledamot

035-361 08 

e-post: annakarinlindberg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Konopnicka Johansson, ledamot

Karlsrovägen 51

302 35 HALMSTAD

0704-90 47 41

 

 

 

Anders Lindberg, ledamot

035-36108

e-post: aglindberg@gmail.com

 

 

 

 Porträtt av Dorothea Wilkesmann

Dorothea Wilkesmann, ledamot

Veckogatan 30

305 65 VILSHÄRAD

035-532 41

   

Björn Lindahl, ledamot

Gäddvägen 17

302 61  HALMSTAD

035-22 16 69

e-post: b.lindahl@bahnhof.se 

   

 

Stefan J. Nilsson, ledamot och vebbansvarig

Arkitektgatan 5 A

302 37  HALMSTAD

035-12 58 90

e-post: sn.photo65@gmail.com 

   
 

Alan West, hedersordförande och hedersmedlem

Magnus Stenbocks väg 24 B

302 35  HALMSTAD

035-21 34 48, 0767-94 71 07