Välkommen till Halmstads Kammarmusikförening!

Halmstads Kammarmusikförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för kammarmusik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland.Kammarmusikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.

Vi har precis startat en youtubekanal där våra inspelade konserter kommer att ligga, ibland under en begränsad tid: www.halmstadkammarmusik/youtube  

Även på facebook/hkfmusic finns vi, där aktuell information om konserter läggs upp. 

Under spelåret 2020 kunde vi endast genomföra tre konserter med levande musik samt en digitalt streamad och sedan tvingades vi tyvärr ställa in resterande pga coronapandemin men hoppas kunna genomföra några under 2021. 

Speldatum 2021: 

Vinter/vår 2021:

Två konserter digitalt 19/5 och 2/6.

Höst/vinter 2021:

22/9, 6/10 och 24/11. 

Närmare uppgifter om dessa kommer senare att finnas under rubriken Konserter


Medlemmar i Kammarmusikföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert via epost och terminsprogram via vanlig post eller e-post. 

 VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER ETT GOTT MUSIKÅR 2021! 

 VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER! 


Konserterna arrangeras med stöd av: 

• Halmstads Kulturnämnd 

• Musik Hallandia

• Statens kulturråd