Välkommen till Halmstads Kammarmusikförening!

Halmstads Kammarmusikförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för kammarmusik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland.Kammarmusikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.

Vi finns även på facebook/hkfmusic där aktuell information om konserter läggs upp. 


Under våren 2020 har vi endast haft en konsert och sedan tyvärr tvingats ställa in flera programpunkter pga coronapandemin men hoppas kunna genomföra några under hösten. 

 Speldatum: 26/2, 13/9, 3/10 samt digitalt i november. 

Närmare uppgifter om dessa kommer senare att finnas under rubriken Konserter

Medlemmar i Kammarmusikföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert via epost och terminsprogram via vanlig post eller e-post. 

 VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER ETT GOTT MUSIKÅR 2020! 

 VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER! 


Konserterna arrangeras med stöd av: 

• Halmstads Kulturnämnd 

• Region Halland (Musik Hallandia) 

• Statens kulturråd.