Välkommen till Halmstads Kammarmusikförening!

Halmstads Kammarmusikförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för kammarmusik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland.Kammarmusikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.

Vi har precis startat en youtubekanal där våra inspelade konserter kommer att ligga, ibland under en begränsad tid: www.halmstadkammarmusik/youtube  

Även på facebook/hkfmusic finns vi, där aktuell information om konserter läggs upp. 

Under spelåren -20 och -21 kunde vi genomföra några konserter med levande musik samt en digitalt streamad och två inspelade för Youtube men sedan tvingades vi tyvärr ställa in resterande pga coronapandemin men hoppas kunna genomföra konsertprogrammet 2022 som planerat. 

Speldatum 2022: 

19/1, 2/2, 16/3, 28/9, 5/10, 16/10, 9/11 och 7/12


Närmare uppgifter om dessa kommer senare att finnas under rubriken Konserter

Medlemmar i Kammarmusikföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert via epost och terminsprogram via vanlig post eller e-post. 

 VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER ETT GOTT MUSIKÅR 2022! 

 VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER! 


Konserterna arrangeras med stöd av nedanstående, klicka för mer information: 

Halmstads Kulturnämnd 

Musik Hallandia

Statens kulturråd