Välkommen till Halmstads Kammarmusikförening!

Halmstads Kammarmusikförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för kammarmusik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland.Kammarmusikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.

Vi finns även på facebook/hkfmusic där aktuell information om konserter läggs upp. 


2020 anordnar vi fem konserter (2 inställda hittills pga coronapandemin). 

 Speldatum: 26/2, 4/9, 26/8, 23/9, 28/10 och 18/11. 

Närmare uppgifter om dessa kommer senare att finnas under länken Konserter

Medlemmar i Kammarmusikföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert via epost och terminsprogram via vanlig post eller e-post. 

 VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER ETT GOTT MUSIKÅR 2020! 

 VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER! 


Konserterna arrangeras med stöd av: 

• Halmstads Kulturnämnd 

• Region Halland (Musik Hallandia) 

• Statens kulturråd.