Välkommen till Halmstads Kammarmusikförening!

Halmstads Kammarmusikförening är en ideell, fristående förening med uppgift att främja intresset för kammarmusik och att anordna konserter med framstående musiker och ensembler från in- och utland. Kammarmusikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet.

Vi har också en youtubekanal där våra inspelade konserter kommer att ligga, ibland under en begränsad tid: www.halmstadkammarmusik/youtube  

Även på facebook/hkfmusic finns vi, där aktuell information om konserter läggs upp. 

Speldatum vårtermin 2023: 

1/2, 15/3, 30/3, 12/4, 23/4  


Höstens konserter återkommer vi till när dessa är fastlagda.


Närmare uppgifter om dessa kommer senare att finnas under rubriken Konserter

Medlemmar i Kammarmusikföreningen får som alltid information i våra rundbrev ett par veckor före varje konsert via epost och terminsprogram via vanlig post eller e-post. 

Årsmötet 2023 hålls onsdagen den 22 mars kl 19 på Najaden i studio 3 (nås ej från huvudentrén utan från entrén mellan KKV och Kattegattskliniken).

I år är årsmötet extra viktigt, eftersom vi då ska fatta beslut om en eventuell

sammanslagning med Konserthusgruppen. För att vara röstberättigad vid årsmötet krävs att man är medlem i Kammarmusikföreningen och har betalat medlemsavgiften för 2023.

 

                       VI ÖNSKAR ALLA MUSIKVÄNNER ETT GOTT MUSIKÅR 2023! 

     VÄLKOMNA TILL VÅRA KONSERTER! 


Konserterna arrangeras med stöd av nedanstående, 

klicka för mer information:

Halmstads Kulturnämnd 

Musik Hallandia

Statens kulturråd